My students’ blog


กลุ่ม 5

สมาชิก
1.นายพรชัย สำราญใจ
2.นายรัฐพล จันทร
3.นายศุภวัตร ศรีนาเมือง
4.นางสาวชมพู พลิ้งเพลิด
5.นางสาวสนธยา บุญหมาย ดู Blog

กลุ่มที่ 7
มีสมาชิก
1. นาย ชุมพล เกิดรัมย์
2. นาย พีรพล พิศวงขวัญ
3. นาย สุขประดิษฐ์ แหวนแก้ว
4. นาย อุเทน นพพิบูลย์ ดู Blog

สมาชิก

1. นางสาว บุหลัน     พวงเพชร

2. นางสาว นงคราญ     พวงนาม

3. นางสาว ปรียานุช     ภาสดา

4. นางสาว วิชชุดา     พานแก้ว ดู Blog

group2

1.  สุติพร   ชะฎาทอง

2. จารุวรรณ  คณารส

3. นฤมล     ดาศรี

4.  สุนารี   พานทอง

5.  สุรีพร     ไหลหลั่ง ดู Blog

สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้
1.นายวีรพล แสงตะวัน
2.นายสิริชัย ไชยดี
3.นางสาวขวัญฤดี แรมสูงเนิน
4.นางสาวสิริลัคน์ แสงตะวัน

ดู Blog

กลุ่ม 6
นางสาวบุญมี       ใจชื่น      ชั้น ม.4/2
นางสาวอัมพร       หาญบาง
นางสาวดาราภรณ์    สุขเสริม
นายสุริโย
ดู Blog 

จิราพรรณ สุขล้น ดู Blog
นายสัตตยา โพธิ์เงิน ดู Blog

Pimnara  Chainarong  (tukta)

Janya  Ngampang  (pompam)

Mookda  Praseartsung  (hoymook)

Somruthai  U-domwisat  (bo bo) ดู Blog


นายรณชัย ประทุมมา ดู Blog
ชาติสยาม สุขลัน
ศราวุฒิ บุญปลอด
สิทธิชัย จอกทอง  ดู Blog
พุทธชาด โต๊งงาม ดู Blog
นายรุ่งเรือง  สนิลพล ดู Blog
สาวิตรี บุญวงศ์ ดู Blog 
ราตรี ทูลภิรมย์ ดู Blog 
สาวิตรี บุญวงศ์ ดู Blog
นายวรายุทธ  แต้มทอง ดู Blog
น.ส.สุเพียร สดชื่น  ดู Blog
นายวัชรพล ดาเลิศ ดู Blog 

กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม   : Adverb
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม : If clause
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม : Non-Finite Verbs
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม : Relative Clause
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม : Future Perfect Tense
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม : Future Continuous Tense


กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม : If -Clause
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม : Relative Clause
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม : Future Continuous Tense

กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม : Prefix
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม : Root
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม : Suffix
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม : Compound words
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม : Relative Clause
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม : Connectors

กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม


กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม  : Comparison
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม : Reported Speech
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม : Product Manual
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม : Job Application
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม : Pronoun
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม : Active and Passive Voice
ครบแล้วหนิ แบบต้องนี้ต้องมีคะแนน…
กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม 
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม 
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม  
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม 
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม 
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม 

ยอดเยี่ยมทุกกลุ่มครับ รับคะแนนไปเต็มๆ

กลุ่ม 1 คลิกเพื่อชม : Reading signs
กลุ่ม 2 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 3 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 4 คลิกเพื่อชม
กลุ่ม 5 คลิกเพื่อชม : Science Articles
กลุ่ม 6 คลิกเพื่อชม

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เด็กๆเก่งมากค่ะ คุณครู…
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ
    “ห้องเรียนครูจักจั่น”

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: