ไม่มีเวลาสอน…

Related imageเป็นทราบกันดีในวงการศึกษาไทยว่า เทอมสอง คือเทอมแห่งกิจกรรมนา นา ชนิด
ไม่ต้องสารยายก็คงทราบกันดี แต่คุณครูยุคใหม่ เด็กยุคใหม่ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
เพื่อแข่งกับเวลาที่สูญเสียไปกับกิจกรรม แต่สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาในการเรียน
เพราะเราสามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ดังสำนวนที่ว่า
You can learn any time ,any where, any device
วันนี้จึงขอนำเสนอ เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากหนังสือ Mega Goals 6 นะครับ พร้อมแล้ว มาดาวน์โหลดไว้อ่านกันดีกว่า

lightbulbคำศัพท์และสำนวนภาษา Unit 789
lightbulbgrammarUNIT 789
lightbulbcon789expression


%d bloggers like this: