ภาษาอังกฤษกับวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษนับวันเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเท่าที โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในหลายๆโรงเรียน เช่น STEM,EIS ฯลฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเราจะก้าวทันเพื่อนบ้านเขา วันนี้มีกิจกรรมที่ อพวช ที่โรงเรียนเลยให้นักเรียนไปศึกษาแบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษ ผมอ่านดูแล้วได้ความรู้มิใช่น้อย มีข้อพร่องบ้าง นั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปจึงขอนำมาแบ่งปัน ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

more_button_bullet5 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี่ งาน อพวช. แนวต__ง (password=1234)

 

Thais celebrate His Majesty the King’s birthday

https://i2.wp.com/www.chiangmai-chiangrai.com/images/s/strength-of-the-land.jpg

วันนี้เป็นวันมหามงคล ของประเทศไทยก็ขอนำเสนอข่าวดีๆจาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศ ทุกฝ่ายหยุดเพื่อวันนี้โดยเฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งมวลจริงๆ ครับเชิญอ่านครับ คำศัพท์จะอยู่ท้ายเรื่องนะครับ

The place to be this year is Hua Hin where his Majesty the King will make a public appearance on his birthday today. But you can celebrate anywhere and we will follow the events throughout the day.

Thais celebrate His Majesty the King’s birthday

Thousands of Thai people have arrived in the seaside town of Hua Hin in Prachuap Khiri Khan to get the opportunity to catch a glimpse of His Majesty the King on his 86th birthday today.
The Royal Household Bureau announced that a royal audience will be granted at Rajpracha Samakhom Pavilion in Klai Kangwon Palace at 10.30am on a live broadcast.Members of the royal family, civil servants and royal guards will gather to wish His Majesty the King a happy birthday.

The palace grounds at Klai Kangwon is a popular backdrop for photos. PATTARACHAI PREECHAPANICH

Hundreds of well-wishers have lined both sides of Phetkasem road leading to Klai Kangwon Palace. Some of them have brought mats and tents as they intended to sleep overnight there. Some people even arrived on Monday.

The Transport Ministry is arranging special trains and buses to Hua Hin .
Transport Co managing director Wutthichart Kallayanamit said the firm is increasing public van services from Bangkok to Hua Hin from 390 to 570 trips on Wednesday and Thursday. The vans leave from Victory Monument and the southern bus terminal.
The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) on Wednesday ordered all mobile phone operators to increase signal strength for mobile phones in order to accommodate the large crowd expected to arrive in Hua Hin on the King’s birthday from Wednesday to Friday, according to secretary-general Thakorn Tantasit.

Thailand Post Co has invited the public to send their messages to the King via its application “iPost-a-Card” available on smartphone until Dec 31. All messages will be printed on real postcards and submitted to His Majesty. A new stamp collection will also be released on Thursday.

There will also be a display of 30,000 fireworks from five boats anchored offshore so all people visiting Hua Hin beach can watch the display up close.

Also in Bangkok, political tension has been eased just ahead of the big event. Anti-government protesters at Ratchadamnoen Avenue have jointly helped to clean up their protest site on Wednesday morning. The avenue has been glittering at night with hundreds of thousands of tiny light blubs.

Anti-government protesters join together in a big cleaning day at their rally site at Democracy Monument in Bangkok. SEKSAN ROJJANAMETAKUL

Vocabulary:

accommodate: to prepare what is needed for something – ปรับให้เข้ากับ, เปลี่ยนให้เหมาะกับ, จัดให้เหมาะ

anchor: to prevent a boat from moving by dropping a large very heavy object (an anchor) connected to the ship into the water – ทอดสมอ

application (app): a program designed to do a particular job; a piece of software – โปรแกรมใช้งาน, โปรแกรมคอมพิวเตอร์

audience: a formal meeting that you have with an important person, expecially royalty – การเข้าเฝ้า

backdrop: everything that you can see behind the main thing that you are looking at – ฉากหลัง ภาพเบื้องหลัง

broadcast: to send out a programme on television or radio – กระจายเสียง,กระจายข่าว

civil servants: people who work in the government departments responsible for putting central government plans into action – ข้าราชการ

display: a performance that is intended to entertain people – การแสดง

glimpse: when you see something or someone for a very short time – การเหลือบดู, การชำเลือง, การชายตามอง

glittering: shining with a lot of small bright flashes of light – พร่างพราย

grant: to officially give something – ให้

jointly: done together – อย่างร่วมกัน, พร้อมกัน, ด้วยกัน

line: to form lines or rows along something – เรียงเป็นแนว

live: happening now, i.e., not recorded earlier – ถ่ายทอดสด

National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC): the independent government agency which oversees and regulates the Thai telecoms and broadcasting industry – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

operator: a person or company that runs a business – ผู้ดำเนินกิจการทางธุรกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจ

opportunity: a chance to do something, or a situation in which it is easy for you to do something – โอกาส

protest: a meeting or rally, sometimes forceful or violent, of people who strongly disagree with something – ชุมนุมประท้วง

site: a place where something is located – สถานที่

submitted: formally given to someone, usually, but not always, so that they can make a decision about it – ยื่น

tension: the feeling caused by a lack of trust between people, groups or countries – ความตึงเครียด

terminal: a large building where passengers arrive and leave – อาคารผู้โดยสาร

icon_home_quiz_62x43_trueorfalse
อ่านข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มเติม
– สำนักพิมพ์ aljazeera (อัลจาซีรา) คลิกที่นี่
– Nation คลิกที่นี่
– BBC คลิกที่นี่

%d bloggers like this: