How to Create Blog

-เอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างบล็อก ที่นี่
เมื่อดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์เพื่อศึกษานะครับ
-เอกสารอีกเล่ม คลิกที่นี่ 


เอกสารมาใหม่ (คลิกเปิดเอกสารที่ชื่อ ตามไปคลิกสองครั้ง)

Decoration blog

วิธีการสมัคร Blog WordPressVERBS : ว่ากันด้วย Verb

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาเรื่องของ Verbs หรือ คำกริยาของภาษาอังกฤษให้มากๆนะครับ ในหัวข้อนี้จะเกี่ยวเนื่องเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับ Modal Auxiliary y Verb ด้วย เอกสารอื่นจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับ

Mp3 – Unit 7 for M.5

เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาฝึกฟังและอ่านออกเสียงตาม ครูจึงส่งไฟล์ mp 3 และ power point (มีบทอ่านประกอบ) มาให้ดาวน์โหลดกัน

MP 3 – Conversation [page 51]    Click here!
MP 3 – Reading [page 54]               Click here!
Power Point                                          Click here!

Let’s practice and enjoy…

Mp 3 Unit 7-1 for M.6

เนื่องจากครูจะสอบการอ่านออกเสียงในหน้า 50 จำนวน 3 Paragraphs นักเรียนที่ต้องการฝึกฟัง สามารถดาวน์โหลดเอาไปฝึกได้ตามสะดวกนะครับ

เมื่อต้องการดาวน์โหลด คลิกที่รูปนะครับ


ดาวน์โหลด File MP 3 ใส่โทรศัพท์เพื่อฝึกฟังดีไหมน้า!
MP 3 -Baseball caps – Click here.
MP 3 -T-Shirts – Click here.
MP 3 -Tennis Shoes – Click here.
Power Point – Click here.
ขอให้มีความสุขกับการฝึก นะครับ

Home work: Unit 7-1

การบ้าน ม . 5  นะครับ ส่งวันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. 2554 อาทิตย์หน้า (เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน เขียนโจทย์ จะวาดหรือพิมพ์ก็ได้ ลงในสมุดบันทึกนะครับ)
คลิกที่ภาพสองครั้งเพื่อขยายใหญ่ แล้วค่อยบันทึกลงในเครื่องของตนเอง

Loy Krathong Day


Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month.  It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.
The word “Loy” means “to float”, and “Krathong” means lotus-shaped vesselmade of banana leaves. Loy Krathong is, therefore the floating of an illuminated leaf bowl.  But nowadays some krathongs are made of coloured paper.  A krathong usually contains a candle, three joss sticks, some flowers and coins.

The history of Loy Krathong Festival is slightly obscure.  First, it is to ask for apology from the water goddess for having used and sometimes made rivers and canals dirty.  Second, it is to offer flowers, candles and joss sticks as a tribute to the footprint of Lord Buddha on the sandy beach of the Nammatha River in India.  Third, it is to show gratitudeto the Phra Mae Kong Ka or Mother of Water.  Fourth, it is to wash away the previous year’s misfortunes.
The ceremony is believed to have originated in the time of King Ramkhamhaeng of Sukhothai, the first capital of Thailand, and to have been started by Nang Nophamas or Tao Sri Chulalak, the Brahman consort of the King.  She was the first person who introduced “Krathongcherm”, the banana leaf krathong in the form of lotus blossom on the festival night.    The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky.  People carry their krathongs to the river and canals.  After lighting candles and joss sticks and making a wish, they gently place the krathongs on the water and let them drift away till they go out of sight.  It is believed that krathongs carry away their sins and bad luck, and happiness will come to them.  Indeed, it is the time to be joyful and happy as the sufferings are floated away.      
 The festival includes a contest of Krathong-making, the Nophamas Queen Contest, local games and performances, entertainment programs and firework displays.  The Loy Krathong song contributes to the romantic atmosphere of this occasion.

Vocabulary
vessel (n.)    ภาชนะ,  เรือ
obscure (adj.)  คลุมเครือ
apology (n.)  การขออภัย 
tribute (n.)   เครื่องบรรณาการ
gratitude (n.)  ความกตัญญู
misfortune (n.)   โชคร้าย
consort (n.)  ชายา, หม่อม
sin (n.)  บาป, ความชั่วร้าย
suffering (n.) ความทุกข์ทรมาน 
firework (n.)  ดอกไม้ไฟ

This article from :http://school.obec.go.th/nongplamowit/loykrathong.html

%d bloggers like this: