Sentence

หลายๆคนงงกับประโยคที่ยาวๆของภาษาอังกฤษ ไม่อยากอ่าน แปลไม่ได้ เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของประโยค
บางคนไม่ทราบว่าประโยคมีกี่ประเภท วันนี้ผมได้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint เรื่อง ประโยค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ไม่มากก็น้อย ขอเชิญทัศนาครับ
1. ศึกษาความแตกต่างระหว่าง Phrase กับ Clause

2. ศึกษาเกี่ยวกับประโยคเบื้องต้น

3. ศึกษาประเภทของประโยค

4. ศึกษาเรื่อง ประโยค ภาคภาษาไทย จากกระผมเอง

%d bloggers like this: