เฉลยข้อสอบ Pre ONET ม.3 2557

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3/2557
นั่งทำหลายวัน ได้แค่นี้แหล่ะครับ 5555 แต่ทำไปเรื่อยๆ เพราะเพิ่งได้ files ข้อมูลมา
หวังว่าจะเป็นแนวทางในการสอบครั้งต่อไปครับ
เอ้า มาโหลดไปดูกัน
update ล่าสุด 28/1/2558
Pre-Onet ครบ 50 ข้อ   คลิกเพื่อชม
ONet ของสถาบันภาษา 100 ข้อ part ละ 25 ข้อ 4 parts   คลิกเพื่อชม
update 3 ก.พ. 58

About Culture

86การเรียนภาษาอังกฤษนั้น ปัญหาที่พบในส่วนบทสนทนา หรือ Reading คือ ผู้เรียนไม่มี Background Knowledge เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในการเรียนวัฒนธรรมก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วน เช่น ประวัติศาสตร์ บุคคล สถานที่ เป็นต้น วันนี้ผมรวบรวมมาเป็นเล่มให้อ่านกันเพลินๆประดับความรู้ดังสุภาษิตที่ว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” ท่านสามารถดาวน์โหลดไปเก็บไว้ได้ครับ วันหลังจะนำมาเพิ่มเติมอีก ฝากข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางการพัฒนาก็จะดีใจไม่น้อยครับ…ขอความรู้อยู่คู่คุณ
มงคล คลังมนตรี

9คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน (ดาวน์โหลดจากไอคอนด้านล่างขวามือ)English Culture

nursery rhym

nursery-rhyme แปลว่า
N. เพลงกล่อมเด็ก
N. กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก มีความหมายเหมือนคำว่า lullaby
rhyme (ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี, คำที่มีเสียงคล้องจอง,
บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา)
vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส, ใช้เสียงสัมผัสประกอบ
Synonym: . rhymer n. ###S. rime บทที่นิยม คือ Mother Goose Rhymes
ก็คือบทที่ครูนำเสนอตอนนี้ครับ        คลิกที่นี่เพื่อชม

Khao Phansa (Buddhist Lent)

As the seasonal monsoon rains descend over the kingdom, it marks the beginning of the Buddhist “rain retreat” and the Buddhist Lent, or “Phansa”, during which all Buddhist monks retreat to the temples. This is also an auspicious time for Buddhist ordinations as it marks a period of spiritual renewal.

Known as “Khao Phansa”, the Buddhist Lent is a time devoted to study and meditation. Buddhist monks remain within the temple grounds and do not venture out for a period of three months starting from the first day of the waning moon of the eighth lunar month (in July) to the fifteenth day of the waxing moon of the eleventh lunar month (in October). In former times, this is done to prevent monks from trampling upon rice paddies when they venture out to receive offerings from the villagers.
อ่านเพิ่มเติม

Asalha Puja Day


Asalha Puja Day
After attaining enlightenment at Buddha-Gaya on the full moon of Visakha, the Lord Buddha was at peace with himself. It was not until two months later, at the Deer Park near Benares, that he delivered his first sermon to his first five disciples. This sermon brought into being the Buddhist religion.
อ่านเพิ่มเติม
%d bloggers like this: