Prepare for ASEAN


ใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับประเทศไทยกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย ที่เรายังด้อยกว่าเพื่อนบ้านมาก เพราะเราใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language :ESL) คนที่จะได้สัมผัสภาษาอังกฤษมีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะการเรียนรู้ทางด้านภาษามีหลากหลายวิธี เช่น ภาษากาย (Body Language) เป็นต้น เราถึงไม่แปลกใจว่าคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาถึงสามารถแต่งงานอยู่กินกับสามีชาวต่างชาติได้ ซึ่งสภาพแวดล้อม (Circumstance) ก็มีส่วนสำคัญครับ วันนี้ผมมี Video เกี่ยวกับบทสนทนามาให้ฝึก มากมายทีเดียวครับ แต่รับรองว่ามีเนื้อหาสาระที่ดีทีเดียว สามารถฝึกพูดตามได้ และมี sub title ให้อ่านอีกด้วย หวังว่าผู้อ่านคงได้ประโยชน์จากการณ์นี้นะครับ Let’s listen and practice !
[หากท่านต้องการแผ่น CD สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องต่อเน็ต ติดต่อหลังไมค์ที่ krumk2010@gmail.com]
Thanks : Youtube

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
%d bloggers like this: