ไม่มีเวลาสอน…

Related imageเป็นทราบกันดีในวงการศึกษาไทยว่า เทอมสอง คือเทอมแห่งกิจกรรมนา นา ชนิด
ไม่ต้องสารยายก็คงทราบกันดี แต่คุณครูยุคใหม่ เด็กยุคใหม่ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
เพื่อแข่งกับเวลาที่สูญเสียไปกับกิจกรรม แต่สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาในการเรียน
เพราะเราสามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ดังสำนวนที่ว่า
You can learn any time ,any where, any device
วันนี้จึงขอนำเสนอ เนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากหนังสือ Mega Goals 6 นะครับ พร้อมแล้ว มาดาวน์โหลดไว้อ่านกันดีกว่า

lightbulbคำศัพท์และสำนวนภาษา Unit 789
lightbulbgrammarUNIT 789
lightbulbcon789expression


แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: