Tenses Note


เรื่องของ tense ในภาษาอังกฤษเรียนมามาก ก็ลืมมาก 555 เรียนไม่รู้จบ โครงสร้าง กฎต่างๆมากมาย ไหนจะเรื่องการนำไปใช้อีก จึงทำให้เราเบื่อที่จะเรียน grammar จากที่ไมีรู้เรื่องเลยไปกันใหญ่ ซึ่งความสำคัญเรื่อง tense สามารถเป็นพื้นฐานในเรื่องอื่นๆมากมายนะครับ. วันนี้ก็เลยมีสรุปการใช้ tense มาฝากเป็นรูปภาพ มาดูกันดีกว่า

Advertisements

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: