punctuation marks

icon_28เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษมีความสำคัญ เพราะทำให้เราสามารถแยกส่วนต่างๆของประโยคได้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความสับสน และทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่จะนำเสนอวันนี้ จะมีหมายเลขกำกับในแต่ละชีท เชิญคลิกที่ภาพเพื่อศึกษาครับ

Advertisements

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: