The Last Mission

393
To….GP 3/10 & 3/11, 6/8,6/9,6/15 and All my students…

มาถึงปลายเทอม สุดท้าย ท้ายสุดของชีวิตม.ต้น ช่วงแห่งความวุ่นวายในการหาที่เรียนต่อเพื่อไปสู่สายทางของม.ปลาย หลายๆคนปวดหัว เพราะงาน งาน และ งาน กิจกรรม ก็ทำกันไม่ลดละ อยากบอกว่า …นี่แหล่ะครับคือการพิสูจน์ความเป็นเรา เราจะเข้มแข็ง มีสติ ในการแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนสู้ เพื่อตัวเอง คนที่รัก และรอเห็นความสำเร็จของเรา ต่อไปก็จัดและจดตารางเวลาให้แม่นยำและเป็นระบบ เพราะความรับผิดชอบของเราอาจหมายถึงชีวิตของคนอื่น เมื่อเรามีหน้าที่การงานทำ ลดละความมีอคติแล้วสูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่า “ถ้าการทำงานหนักแล้วตาย หลายคนคงตายไปแล้ว” พยายามเป็นคนที่คิดบวกเพราะการคิดบวกคือหน่วยหนึ่งที่ประกอบกันเป็นความสำเร็จ ดังคำที่เขียนไว้สวยงามในภาษาอังกฤษว่า

ขอให้นำคำสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสุดท้ายจากใจ
ครูก็ขออวยพร อวยชัยให้นักเรียนของครูพบแต่ความดี ความสุขตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทั้งตนเองและครอบครัว ครูไม่ได้หวังอะไรมากหรอก แค่ทักทายกันครูก็ดีใจแล้ว….รักเสมอ ครูมงคล
ico_alltest_50
……..งานพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นม.3/10 ,3/11………

งานนี้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใต้บทความตรงคำว่า Leave a comment >>  (แสดงความเห็นที่นี่) นะครับ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หาเหตุผลอ้างอิงในการเขียน คำตอบมีหลากหลายไม่มีผิด ถูกครับ ห้ามหยาบคาย และไม่ใส่ร้ายคนอื่น ยึด พรบ.คอมพิวเตอร์ในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะครับ ขอให้โชคดี

Advertisements

51 Responses

 1. For the long hair that I think is a bad thing because the students do not have the discipline. And may cause a problem on his own to maintain it clean.

 2. In Thailand is very hot.Jompol por pibule songkhalm control student for short hair beause Thai students have lice ontheir head so i think boy student shouldn’t have long hair seeing that It make disorder for Thailand try thinking about boys in roi-et wittayalai school play football they have sweat and smell bad I can’t imagine that is very very …. น.ส.บุษยมาศ พูนโชคมาลัยพร ชั้น ม.3/11 เลขที่13ก

 3. I think student alms keeps short hair has both of the knot and the disadvantages but , certainly that , the disadvantages should more than , the merit of keeping short hair cancellation has been something give a student has the liberty and rights are belong to oneself and must not scold a teacher have a haircut of them , disadvantages that part is are not in order , not clean , and waste time in doing activity all , such as will read a book then to see hair of oneself disgusting , do hair poor no read a book , and Thailand is the tropics if , keep long hair has will a high fever more keep short hair , and keeping short hair will see to is pleasing and lovely in the sight of a teacher , parents and general person ,
  ธิติพงศ์ จุรุฑา ม.3/10 เลขที่ 1 ก ครับ

 4. I think some people has a hair disheveled so it makes impolite. ”Everyone should think carefully before doing anything.”
  …..น.ส.ศศิธร อินทร์เคน ม.3/11 เลขที่15ข

 5. I think it so good. Because a boy like long hair. It’s smart. It’s cute. And YESS. I like that very mach. HA HA HA ! ! !

 6. For the long hair that I think is a bad thing because the students do not have the discipline. And may cause a problem on his own to maintain it clean. I think that the school will have a different approach. Supervision is provided to students as a fashion hairstyle too. Which to formulate a student. And children have conduct disorder, and to respect the property. น.ส.เกศญาณี ชายสวัสดิ์ ม.3/10 เลขที่ 8ก

 7. In my opinion, short hair doesn’t help students to be cleverer than the past or long hair makes their knowledge decreasing. But it has effected to some students especially many students in high school.They will lose self-confident and maybe won’t want to go to school.

  น.ส.กุลกานต์ ยอดสะเทิน ชั้น ม.3 /11 เลขที่ 6ข

 8. I think so good because long hair is very smart. It is so cute. And i think roi-et wittayarai’s boy is like long hair too. นายวัชรกริช ศรีพงษ์ ชั้น ม.3/10 เลขที่ 4ก

 9. For the short hair that I think is a bad things because My friends try to hit me
  For the Long hair that I think is The best because I can desire my hair style นาย สหราช นาสูงชน ม.3/11 5ก

 10. I think,keeping long hair is not bad thing always. But keeping short hair is the regulation which has long ago,cause the regulation,responsibility and discipline in the social. So everybody should see the suitability and the clean because Thailand is country where has hot air. When you have sweat makes to stink.

 11. I think,keeping long hair is not bad thing always. But keeping short hair is the regulation which has long ago,cause the regulation,responsibility and discipline in the social. So everybody should see the suitability and the clean because Thailand is country where has hot air. When you have sweat makes to stink. น.ส.วรพนิต บรรดาศักดิ์ ม.3/10 เลขที่ 14 ก

 12. I think long hair or short hair not means that students are intelligent or foolish but means students have rules or not.
  However brilliant or stupid look at the action!!
  วรัญชลี ฝังใจ เลขที่13ข 3/11

 13. For the short hair that I think is not what not appropriate. but they should maintained clean because in Thailand is very hot when they have activities, they have sweat and stink.

 14. For the long hair that I think is not what not appropriate. but they should maintained clean because in Thailand is very hot when they have activities, they have sweat and stink.
  พบพร พรหมจรรย์ เลขที่ 14 ข ชั้น ม.3/10

 15. I think it’s so good because it is rights and freedoms of students.
  เจตน์ สุทธพินทุ เลขที่1ข 3/10

 16. I think to have both of the merit and the disadvantages.the merit is the hairstyle has no result of the education,the education depends on a person.
  the disadvantages are the hairstyle has indicate of identity thai student is disappear, the hairstyle very short is clean and orderly,it makes a student looks good and smart,besides Thailand is hot country ,the student is having hairstyle long that , might make see dirty and might the skin diseases .
  ธนภรณ์ วงศ์คำ ชั้น ม.3/10 เลขที่ 11ข

 17. I want to look at that long hair is not a bad thing. The short hair is not a good thing. To determine who is a person. To study or not. Not about hair. เศรษฐวิชญ์ อ้วนกันยา เลขที่6ก 3/10

 18. I think in Thailand is appropriate.The Uniform is neat ,it’s make me “I’m a student” and it’s pretty.It’s easy to wear before go to school because I’m get up late haha.Umm..about long-hair student i think short is can’t judge person but behave is indicate.
  บริชานัน อึ้งสำราญ 11ก 3/11จ้าาอะตอมเองค้าาา

 19. I think it is good for. Students are free to make the hair. And some students still prefer long hair over short hair. Because it can make them look more handsome.
  ชฎาพร สินธุ์ประเทือง ม.3/10 เลขที่ 9ข

 20. I think ‘the short hair is good for some people so we shouldn’t control someone who don’t like a short hair’.

 21. I think it’s not bad. Because Thailand has a hot weather. If students have long hair, but they don’t have enough keep cleaning their hair, it will have problems not only themselves but also teachers who teach them. Nowadays, Thailand has a good public health. If they can keep cleaning their hair,it will be alright. นางสาวจีรภัทร เบ้าจังหาร ม.3/11 เลขที่ 9 ก

 22. In my opinion I think you should to replace the hairstyle because it may be what the force to the students too much.
  วีระศักดิ์ ตันแก้ว ม.3/10 เลขที่ 5ก

 23. I think long hair is good because it make some people look good and has short hair or a long hair it not different
  นายอธิภัทร นาเมฆ ม.3/11 เลขที่ 4ข

 24. I have cut my hair since I was young. Now I don’t want to cut my hair every month because Thailand’s very hot.
  รชต นาคฤทธิ์ เลขที่ 3 ก ชั้น ม. 3/11

 25. Thai hair is rule of school. Teachers want students cut hair but many students don’t want to cut theirs. I think students will clever ,if they read books and hard working. Hair style doesn’t relate intelligence or stupidity. But when the student doesn’t cut their hair ,I think they are very older than facts. So students should cut hair moderately and do good action. 🙂 เด็กหญิงจินต์จุฑา เพชรโต ชั้นม.3/11 เลขที่ 8(ก.)

 26. I think the long hair or short hair that can’t help the students to be clever, but I think short hair neater than long hair. l don’t agree with long hair.
  น.ส.ณัฐชยา สองเมือง ชั้นม.3/11 เลขที่ 8ข

 27. In my opinion i prefer long hair than short hair
  Because i think that short hair girl is the one who is lazy to wash her hair so she cut it .

 28. In my opinion , i prefer short hair than long hair
  because i think that short hair girl is lazy to wash her hair.
  วิมลเรขา ศรีมงคล 3/10 เลขที่ 16 ก

 29. In my opinion, I prefer the new hairstyle to cropped-short hair. I study hard so I have not much time to go and wait at the barber, I can save money . I relax when I wacth myself from a mirror. I can go everwhere nobody know that I still be a student. I do not have to worry anymore that I will inflict on long hair. But in another Idea . If student had the long hair or do anything, the students have to worry about hair than focus on learning. The students will interest only the beauty, the opposite sex and the affects is learning. And the students have long hair require special care.
  ด.ช.ภูมิ วิสูตรานุกูล ม.3/11 2ข

 30. I think short hair is an identity of Thai students and short hair is easy to clean,but I prefer long hair than short hair because long hair is be suitable for me.I love long hair.<3 น.ส.มัทนา ปักษ์สังคะเนย์ ชั้นม.3/10 เลขที่ 15ข

 31. I think its ok. Because students can manage about their cleaning, but even hairstyle they have problems so, How about others rules? ^^
  ด.ญ. ศนันทินี เนื้อทอง ม.3/11 เลขที่ 17(ก)

 32. I agree with in other countries they don’t care about hair styles of students and they can become successful person. I think we should not keep short hair style because students in high school will lose self-confident and maybe won’t want to go to school. น.ส.ปรียาพร มติกรกุล เลขที่12ข ม.3/10 ค่ะ

 33. I think that changing their hair, whether male or female, is not good. When this is done in many period. Maybe it’s because we bring the foreign culture. Perhaps a short haircut or a lobe may not have much effect on the students. But it is always reminding us that we are responsible for who I was supposed to do.
  วิชญาพร ศิลารัตน์ ม.3/10 16ข

 34. For me,everything has positive and negative point depend on what we like. พรธีรา แพงวงศ์ ม.3/11 เลขที่ 15ก

 35. I think it no good long hair because it makes students lack regulations.
  น.ส.ช่อนัดดา ภาระบาล ม.3/10 เลขที่10ก

 36. for the opinion in about [ story ] student hairstyle , I [ hair ] thinks the law now gives precedence with the right and the equality , then have the cancellation commands to have a haircut student shape , which , in the opinion of a guardian will someone may oppose with this order , but , the abandonment enforces , as a result , will make Thai child begins to are not in order in oneself , both of our is the tropics then will should have a haircut short , because , make can clean easy , but , this finally , depend on a student that , have a haircut what is shape ?
  ด.ช. ภาณุวิทย์ ดิษฐ์เจริญ ชั้น ม. 3/10 2ก

 37. I think long hair will enhance the student’s personality and it will make students have a confident and assertive. Short hair will look neat, orderly, easy to care. But for me I prefer long hair. Because it makes me good-looking.Although, it is hard to care but I still prefer long hair

 38. I think long hair is impolite , many students like to play football or whatever that cause sweatting and at this age we have to learn many thing not to pay much attendtion to their hair style or their long hair.

 39. In in my attitude. As many students told we can look this title as 2 attitudes, firstly it is a privacy means infringement. But if we look at Thai tradition at the present Thai students haircut is a discipline for a long time, when I look at it, it is extremely tidy for me as the words people always say “Students have to be strict to rules” So in my private attitude I think Thailand ought to use the students haircut discipline continually to reserve our disciplines and identities. Thank you so much.
  นางสาว กรองกาญจน์ อนุวาร เลขที่ 7 ข ชั้น ม. 3/10 ค่ะ

 40. (แก้ค่ะ) In in my attitude. As many students told we can look this title as 2 attitudes, firstly it is a privacy means infringement. But if we look at Thai tradition at the present Thai students haircut has been a discipline for a long time , when I look at it, it is extremely tidy for me as the words people always say “Students have to be strict to rules” So in my private attitude I think Thailand ought to use the students haircut discipline continually to reserve our disciplines and identities. Thank you so much.
  นางสาว กรองกาญจน์ อนุวาร เลขที่ 7 ข ชั้น ม. 3/10 ค่ะ

 41. It depends on how you look at them.
  for me : I don’t mind how they look , but I care about what they do. Be a good person or not is more important than hair style for me. 🙂

  ด.ญ.จิดาภา วัชรกิตติ ชั้น ม.3/10 เลขที่ 9ก

 42. In my opinion, to have long hair is fine, as long as the students keep it proper, like not have it too long . Because if everyone keep controlling everything in kid’s life,
  Maybe it’s just too much. Hair doesn’t determine grades or their responsibility on studying. So to let them have long hair is fine to me.

 43. In my opinion, to have long hair is fine, as long as the students keep it proper, like not have it too long . Because if everyone keep controlling everything in kid’s life,
  Maybe it’s just too much. Hair doesn’t determine grades or their responsibility on studying. So to let them have long hair is fine to me.

  ศิรดา ประเดิม 3/10 17ก ค่ะ

 44. I do not agree with the idea. Thailand to cut kids hair whatever you like. For Thailand The city has a tropical climate. It should not be long. They are also difficult to clean. Of sweat and dirt. Nonetheless. Children should be kept clean.
  ธิดา สุ่มมาตย์ เลขที่ 11ก ชั้นม.3/10

 45. In my opinion I think short hair is a pattern of thailand but long hair is look better than short hair.However cutting hair is private decision of each students.Nevertheless students should obey rules of their school.

 46. i think short hair is good. it’s easy to clean it.
  that’s why I have short hair.

 47. พิมพ์ฟ้า แก้วบัวพันธ์ เลขที่16ก ม.3/11

 48. I think the long hair is not a mess, because it must be kept clean more than short hair .If you have short hair. School is more convenient to organize.

 49. I disagree to a new discipline about Thai students’ haircut because it is not customary. And importantly haircut is one of the Thai graduation identities. It always makes students strict. So I think we should keep and use our old haircut.

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: