Rally ends early: “Dirty govt tactics”, leaders complain (updated)

Even before the Pitak Siam rally began, thousands of rally-goers were blocked by police from entering the Royal Plaza area and, in a brief confrontation, tear gas was used against them. Leaders complain the government failed to live up to agreements and have now called off the rally.

(แปลโดย ครูมงคล) แม้การชุมนุมของกลุ่มพิพทักษ์สยามจะเริ่มขึ้น ผู้ชุมนุมหลายพันคนที่จะเข้ามาในลานพระบระบรมรูปทรงม้าถูกปิดกั้นโดยตำรวจ ในช่วงการเผชิญหน้าสั้นๆตำรวจได้ใช้แก๊สน้ำตาต่อต้านผู้ชุมนุม ผู้นำการชุมนุมตำหนิการการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและยุติการชุมนุมแล้วขณะนี้

A bird’s-eye view of the crowd at the Royal Plaza early this afternoon. SITTHIKORN WONGWUTTINAN
ภาพมุมสูของผู้ชุมนุม ณ  ลานพระบระบรมรูปทรงม้าในบ่ายนี้
สิทธิกร วงศ์วุฒินันท์

17:45  A short time ago, Pitak Siam leader Gen Boonlert Kaewprasit (Seh Ai) went on stage and announced that the rally was ending immediately. He said he was sorry that the government did not follow through on agreements to allow their peacefully rally to take place unhindered. Other speakers said the government had consistently worked to prevent the rally for succeeding, even cutting off water to the toilets. Most importantly, it had blocked many supporters from coming to the rally, especially from upcountry. A lawyer from the group promised he would to the sue the government in the Administrative Court for its illegal actions.
17:45 พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์(เสธ อ้าย) หัวหน้ากลุ่มพิทักษ์สยามขึ้นบนเวทีและประกาศยกเลิกการชุมนุมในทันที เขาอ้างว่ารู้สึกเสียใจที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงในการที่จะดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและจะไม่ขัดขวางการชุมนุม โฆษกคนอื่นๆของกลุ่มฯกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้การชุมนุมสำเร็จแม้กระทั่งการตัดน้ำในห้องน้ำห้องส้วม ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังปิดกั้นผู้ที่จะเข้าร่วมชุมนุมทุกเส้นทาง โดยเฉพาะผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัด ทนายความประจำกลุ่มฯให้สัญญาว่าเขาจะฟ้องรัฐบาลต่อศาลปกครองในการกระทำผิดกฏหมายของเจ้าหน้าที่
unhindered 
– not stopped or prevented from doing something ไม่ถูกขัดขวาง
consistently – continuously; happening again and again in the same way  อย่างต่อเนื่อง
block – to stop someone/ something from moving through or along something else  ปิดกั้น, กีดขวาง
sue – to take legal action against a person or organisation, especially by making a legal claim for money because of some harm that they have caused you ฟ้องร้อง
Administrative Court – the court which deals with disputes between the private sector and government agencies ศาลปกครอง

16:00 The rally site at the Royal Plaza is still calm with an estimated crowd of only about 10-15,000 people. A tensestandoff was continuing near the Makkawan Bridge, however. Tear gas has been used a second time to keep protestors from breaching police lines.
16:00 ผู้ชุมนุมบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนยังคงอยู่อย่างสงบ แต่ความตรึงเครียดยังคงดำเนินอยู่บริเวณแยกมิกสักวัน ตำวรจใช้แก๊สน้ำตาเป็นครั้งที่สองเพื่อทำให้แถวของผู้ชุมนุมแตกไป
tense 
– making you feel nervous or worried ทำให้เครียด

stand-off – a disagreement or fight in which it is difficult for side to do anything
breach – to break through or over something ข้าม, ทำให้แตก

12:50 The Pitak Siam rally is continuing normally. There have been no new violent incidents after the brief confrontation and use tear gas just before it opened. The crowd has not yet reached the 50,000 minimum Gen Boonlert Kaewprasit had suggested was necessary to continue the rally, but he says that is due to blockages which have delayed arrivals. So the rally continues.
12:50 ผู้ชุมนุมกลุ่มพิทักษ์สยามยังดำเนินไปอย่างปกติ ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหม่เกิดขึ้นภายหลังจากการเผชิญหน้าในช่วงเวลาสั้นๆและใช้เเก๊สน้ำตาก่อนการชุมนุมจะเกิดขึ้น ผู้ชุมนุมมีไม่ถึง 5 แสนคนตามที่คาดหวังแต่พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ก็ชุมนุมต่อไป แม้จะมีการปิดกั้นผู้ชุมนุมก็ตาม

Part of the crowd attempting to reach the rally site. KITJA 
ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งพยายามเข้าไปในสถานที่ชุมนุม
Here is the police side of the story from this morning as reported by the Bangkok Post:
นี่คือคำพูดของตำรวจที่มีต่อเหตุการณ์เมื่อเช้า รายงานโดยผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

“Tear gas was used in one area because protesters did not comply with the rules,” said national police spokesman Pol Maj Gen Piya Uthayo.
แก๊สน้ำตาถูกใช้ในพื้นที่เพราะผู้ประท้วงไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย กล่าว
Three people, including one police officer, were taken to hospital because of the effects of the tear gas, while several others received first aid at the site, according to the Erawan emergency centre.
มีผู้บาดเจ็บ สามคน หนึ่งในนั้นเป็นตำรวจถูกนำส่งรพ.เนื่องจากผลกระทบจากแก๊สน้ำตา ในขณะที่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการประฐมพยาบาลเบื้องต้น จากการรายงายของศูนย์ฉุกเฉินเอรวัณ
Police decided to fire the CS tear gas after the demonstrators tried to break through barricades at the Makkawan bridge on Ratchadamnoen Avenue, TNN reported.
ตำรวจตัดสินใจใช้ CS แก๊สน้ำตาหลังจากผู้ชุมนุมประท้วงพยายามที่จะทำลายเครื่องกีดขวางที่แยกมิกสักวัน สำนักข่าว TNN
The government did not allow protesters to go to the rally site at the Royal Plaza from Makkawan, where security forces set up a barricade, but But the protesters ignored the banprompting anti-riot police to use tear gas.
เจ้าหน้าที่ไมอนุญาตให้ผู้ประท้วงเข้าไปในสถานที่ชุมนุมจากแยกมิกสักวัน ที่ซึ่งฝ่ายรักษาความปลอดภัยตั้งแผงกั้นไว้ แต่ผู้ประท้วงไม่สนใจในการห้ามปราม ทำให้ตำรวจปราบจลาจลใช้แก๊สน้ำตายในทันที

A map of the Pitak Siam rally area. แผนที่ของกลุ่มพิทักษ์สยาม

violent – involving or caused by physical force that is intended to hurt or kill somebody รุนแรง, ร้ายแรง, สาหัส
incident – something that happens, usually something bad เหตุการณ์
confrontation – a situation in which people or groups are arguing angrily or are fighting การเผชิญหน้า
tear gas – a gas used by some police and armed forces to control crowds of people. It hurts the eyes and makes them produce tears ก๊าซน้ำตา
minimum – the lowest possible; the lowest allowed ต่ำที่สุด, น้อยที่สุด
blockage – a thing that blocks flow or movement การปิดกั้น, การปิดล้อม, การขัดขวาง
rally site – a place where a large public gathering happens สถานที่ชุมนุม
comply – to obey a rule or law or do what someone asks you to do  ปฏิบัติตาม (กฎหมาย, ข้อเสนอ, etc.)
first aid – simple medical treatment that is given to somebody before a doctor comes or before the person can be taken to a hospital การปฐมพยาบาล
emergency – an unexpected situation involving danger in which immediate action is necessary เหตุฉุกเฉิน
demonstrators – people who march with other people in public to show that they support or oppose something ผู้ชุมนุมประท้วง
ignore – to intentionally not listen or give attention to ทำเพิกเฉย
ban – an official statement ordering people not to do, sell or use something การห้าม
prompt – to cause someone to take action กระตุ้น
riot – a violent protest การจลาจล

10:50  Things have calmed considerably.  The rally is continuing normally at the Royal Plaza although video footage has been shown to the crowd of the tear gas incident and the injuries that occurred as a result. Pitak Siam leader Gen. Boonlert Kaewprasit was just interviewed on stage. He said that it was time for PM Yingluck to resign. He said police should understand that they were all Thais and behave appropriately. He said former PM Thaksin could come home if he pledged loyalty to the King and spent some time in jail. As for Army chief, Gen Prayuth Chan-ocha, he say he would not comment.
10:50 เหตุการณ์เป็นปกติมาก ผู้ชุมนุมเริ่มทยอยเข้าสถานที่ชุมนุมอย่างเป็นปกติ แม้ว่ากล้องวิดิโอจะแสดงเหตุการณ์การใช้แก๊สน้ำตาและเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็ตาม พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์(เสธ อ้าย) หัวหน้ากลุ่มพิทักษ์สยามขึ้นบนเวทีและเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่ลักษณ์ ชินวัตรลาออกจากตำแหน่ง เขาพูดว่าตำรวจควรเข้าใจว่าทุกคนเป็นคนไทยและให้ปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม เขากล่าว่านายกทักษิณ ชินวัตรควรกลับประเทศถ้าเขาจงรักภักดีและรับโทษ ด้านผู้บัญชาทหารบก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ไม่มีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้

footage – film or video of a particular subject or event ฟิลม์หรือคลิปภาพยนตร์ หรือวิดีโอ
incident – something that happens, usually something bad เหตุการณ์
resign – to leave a job permanently ลาออกจากตำแหน่ง
appropriate – suitable or right for a particular situation or purpose  ที่เหมาะสม
pledge – to make a serious promise สัญญา
loyalty – support that you always give to someone or something because of your feelings of duty and love towards them  ความจงรักภักดี

Pitak Siam protesters react to tear gas in this morning’s brief confrontation with police. CHANAT KATANYU
กลุ่มพิทักษ์สยามกับแก๊สน้ำตาในการเผชิญหน้าช่วงสั้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

Routes to rally obstructed, tear gas used
อุปรรคในเส้นทางการชุมนุม การใช้แก๊สน้ำตา

9:30 Even before the rally began, thousands of rally goers were blocked by police from entering the Royal Plaza area. When the protesters persisted in trying to force their way in, tear gas was used, angering the protesters. It is not clear what will happen next. Few, if any, routes seem to be open to protesters.
9:30 แม้ว่าก่อนการชุมนุมจะเริ่มเริ่ม ผู้ชุมนุมหลายพันคนถูกขัดขวางโดยตำรวจบริเวณทางเข้าลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อผู้ประท้วงยืนกรานที่จะใช้กำลังด้วยความโกรธ ตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตา ทำให้ผู้ประท้วงมองข้างหน้าไม่ชัด แต่เส้นทางอื่นเพื่อเข้าร่วมชุมนุมก็ยังเปิดให้เข้าไป

The rally site itself was reported to be calm with leaders meeting to decide what to do next.

Here is a segment from the Bangkok Post’s morning story:

Crowd-control police fall into line formation on Ratchadamnoen Nok Avenue as they rehearse their response in the event protesters try to break through barricades. CHANAT KATANYU

formation – a particular arrangement or pattern แนว, ,แถว, การก่อรูป
rehearse – to practise something you are going to do or say ซ้อม
in the event – if; if something happens ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น
protester – someone who shows that they disagree with something by standing somewhere, shouting, carrying signs, etc  ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง
barricade – a temporary structure built to prevent someone/something from getting past แผงหรือแนวรั้วกั้น

20,000 police, troops go on alert

Boonlert expects ISA will boost Pitak Siam crowd

More than 20,000 police and soldiers will be mobilised to enforce security across the capital Saturday against anti-government protesters rallying under the anti-government Pitak Siam group.

Police estimate that up to 76,000 protesters could turn up for the rally at the Royal Plaza today, although Pitak Siam members downplayed the estimate as well as government fears that the protest could turn violent.

One Pitak Siam member said the enactment of the Internal Security Act (ISA) on Thursday by the government will curbthe number of protesters who can reach the rally site, particularly those coming from upcountry.

Deputy Prime Minister Chalerm Yubamrung checks out police preparations yesterday KITJA APICHONROJAREK.

“[The government] has set up checkpoints along the major highways to Bangkok, and so many caravans have beendelayed in travelling to the capital,” the member said, adding that the group has discussed whether to relocate the protest.

But retired Gen Boonlert Kaewprasit, the leader of the Pitak Siam group, decided against any change to the rally plans, and told members the aggressive moves made by the government against the protest would actually spur public support for the movement.

Police display three types of tear gas which they say are in line with international standards, along with other crowd control equipment, as they explain crowd dispersal procedures ahead of today’s Pitak Siam rally. APICHIT JINAKUL

Thousands of police equipped with batons and shields took up posts around the Royal Plaza yesterday as rally organisers moved to set up a stage for the protest. Roads in the area were closed as part of a campaign to deterprotesters from reaching the site, resulting in traffic jams across the city.

National police chief Adul Saengsingkaew, as director of the Centre for the Administration of Peace and Order, issuedan order banning protesters from entering Government House and parliament, as well as closing nine routes around the rally site.

A second order bans vehicles on the nine routes, including portions of Ratchadamnoen Nok, Luk Luang, Rama V and Phitsanulok roads as well as vehicles carrying fuel or parking in restricted areas. A third order prohibits the possession in public of weapons or objects that could be used as weapons.

block – to stop someone/ something from moving through or along something else  ปิดกั้น, กีดขวาง
persisted – tried to do or continue doing something in a determined but often unreasonable way ยืนกราน
tear gas – a gas used by some police and armed forces to control crowds of people. It hurts the eyes and makes them produce tears ก๊าซน้ำตา
route – the roads used to go from one place to another เส้นทาง
troops – soldiers, especially in large numbers กองทหาร
on alert – ready to deal with a dangerous situation เตรียมพร้อม อย่างเต็มที่
Internal Security Act – a special law which allows the country’s top security agency, the Internal Security Operations Command, to impose curfews, operate checkpoints and restrict the movement of demonstrators Under the act, the military has the authority to search protesters for weapons and use force in case of any violence. พรบ.ความมั่นคง
boost – something that helps or encourages somebody/something สิ่งกระตุ้น
mobilise – (of soldiers, police or other groups of people) to prepare to do something such as fight a war  เตรียมกำลังพร้อมรบ
enforce – to make sure laws are obeyed บังคับให้ใช้,  บังคับให้ทำ, ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม
security – protection; safety from attack, harm, or damage ความมั่นคง, ระบบรักษาความปลอดภั, ความปลอดภัย
capital – the most important town or city of a country, usually where the central government operates from  เมืองหลวง
rally – to join a public meeting that a lot of people go to in order to support someone or protest against someone or something ชุมนุม
estimate – to say what you think an amount or value is or will be, either by using available information or by guessing คาดคะเน
turn up – to come somewhere มาถึง
downplay – to make something seem less important or less bad than it really is แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก
violent – involving the use of physical force, with the intention of causing damage to property or injury or death to people รุนแรง
enact – to use a rule or law as a reason or basis for doing something ประกาศใช้ (กฎหมาย), อ้าง (กฎหมาย)
curb – to control or limit something  ระงับ, ควบคุม
rally site – a place where a large public gathering happens สถานที่ชุมนุม
particularly – especially, or more than usual โดยเฉพาะ
caravan – a group of people with vehicles or animals who travel together กลุ่มคนเดินทาง
delay – to do something later than is planned or expected เลื่อนเวลา
relocate – to move someone or something to another place โยกย้ายประชาชนออกจากบริเวณ
retired – no longer working because you have reached the age where you are officially too old to work เกษียณอายุ
aggressive – determined to win or succeed ก้าวร้าว
spur – to cause something to happen ก่อให้เกิด
movement – a group of people who share the same aim and work together to achieve it การเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
display – to put something in a particular place so that people can see it easily  โชว์, แสดง
tear gas – a gas used by some police and armed forces to control crowds of people. It hurts the eyes and makes them produce tears ก๊าซน้ำตา
in line with – similar to or corresponding with another thing สอดคล้องกับ
standards – a level of quality that is normal or acceptable for a particular person or in a particular situation มาตรฐาน, บรรทัดฐาน
dispersal – (of a crowd of people) the process of causing to separate and leave in different directions  การสลายฝูงชน
procedure – a way of doing something  ขั้นตอนการดำเนินการ
baton – a stick used as a weapon by a police officer or soldier ตะบอง
shield – an object that police officers carry in order to protect themselves เกราะ
post – the place where somebody, especially soldiers, does their job ที่มั่น
stage – a raised area, usually in a theatre, etc. where actors, dancers, etc. perform  เวที
campaign – a planned group of especially political, business or military activities which are intended to achieve a particular aim การรณรงค์
deter – to make someone decide not to do something ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องกัน
issue – to announce something officially ออกประกาศ
ban – to officially say that someone is not allowed to do something   ห้ามอย่างเป็นทางการ
route – the roads used to go from one place to another เส้นทาง
portion – a part of something ส่วน
restricted – limited or controlled ซึ่งถูกยับยั้ง, ซึ่งถูกควบคุม
prohibit – to not allow; to ban ห้าม
possession – having or owning something การครอบครอง
weapon – an object such as a knife, gun, bomb, etc. that is used for fighting or attacking somebody อาวุธ

ที่มา http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/322863/routes-to-rally-obstructed-tear-gas-used

Advertisements

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: