สุภาษิตภาษาอังกฤษ-สุภาษิตภาษาไทย

การศึกษาสุภาษิต-คำคมภาษาอังกฤษ จะทำให้เราทราบความหมายของสุภาษิต-คำคมนั้น
ได้รับความรู้เรื่องคำศัพท์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษาที่สอดแทรกอยู่ ประโยชน์สูงสุดคือการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีจากสุภาษิต-คำคม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมไว้ดังนี้

1. An accident  is due to lack of proper care.
=  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง
2. Don’t charge your memory with  too many facts
= อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
3. A   mad  man is not responsible  for his actions.
=  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock.
=  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
5. Marriage is an expensive luxury.
= การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
6. Fools build house; wise men buy them.
= คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
7. Keep  something for a rainy day.
= กินน้ำเผื่อแล้ว
8. There is no fool like an old fool.
=ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่
9. Kill not the goose that lays the golden eggs.
= โลภมากลาภหาย.
10. Facts are stubborn things.
=  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor.
=   อย่าชี้โพรงให้กระรอก
12. Brave actiuons never want trumpet.
= การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้
13. Good manners are part and parcel of a good education.
= กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
14. A bad workman always blames his tool.
= รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
15. Habituate yourself to hard work.
= จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก
16. Fine features make fine birds.
= ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
17. Man has gregarious habits.
= มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
18. Big fish eat little fish.
= ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
19. Guardianship has many responsibillitie.
= การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก
20. A friend in need is a friend indeed
= เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
21. Birds of a feather flock together
= คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
22. Actions speak louder than words
=  ทำดีกว่าพูด
23. A bird in head is worth two in the bush
= สิบเบี้ยใกล้มือ
24. A rolling stone gathers no moss
=  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
25. Absence makes the heart grow fonder
=  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน
26. Make hay while the sun shines
=  น้ำขึ้นให้รีบตัก
27. He laughs best who laughs last
=  หัวเราะทีหลังดังกว่า
28. Listeners hear no good of themselves
= นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
29. It is never too late to mend
=  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
30. Still water runs deep
= น้ำนิ่งไหลลึก
31. Good cloths open all doors.
= ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
32. Overtly agree but coertly oppose
= ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง
33.  Cry for the Moon
= กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า
34.  Apple of sodom
=สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง
35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand
= ต้นร้ายปลายดี
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง
36. Between the devil and the deep blue sea
= หนีเสือปะจรเข้
37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา
38. To take for a needle in a haystack
= งมเข็มในมหาสมุทร
39. To eat one’s cake and have it too
= จับปลาสองมือ
40. To take something with a pinch of salt
= ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ
41. As you sow, so you reap
= ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
42. Cannot make head or tail of
= จับต้นชนปลายไม่ถูก
43. You can not teach old dogs new tricks.
= เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…
44. Where there is a will, there is a way
= ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
45. Look before you leap
= จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร
46. Prevention is better than cure
= กันไว้ดีกว่าแก้
47. Do as Romans do when you are in Rome
= จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow.
= ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้
49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet
= ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร
50. One who lives in a glasshouse should not throw stones.
= เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น
51.”Time and tide wait for no man”
= เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
52. Everyone thinks his own burden the heaviest.
=  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ
53. No one is too old to learn
= ไม่มีใครแก่เกินเรียน
54. Reading makes a full man.
= การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
55. All men naturally desire to know.
= มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
56. Be quick to hear and slow to speak.
= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
57. Live to learn to live.
= จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต
58. Brave actions never want trumpet.
= การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
59. Words once spoken cannot be altered.
= คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
60. Though strength fails, boldness is praiseworthy.
= ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง
61. No one is harmed by thinking.
=การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร
62. Order will render the work facile.
= ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
63. Every obstacle is surmountable.
= อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ
64. Health is wealth.
= ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
65.What can’t be cured must be endured.
=เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น
66. Peace begins where ambition ends.
=ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
67. Trial and error is  the source of our knowledge.
=เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง
68. Happyness belong to the contented.
=บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
69.Don’t shrink any task because of its arduousness.
=อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก
70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.
= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก

หวังว่านักเรียนคงได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะ
ภาษาอังกฤษง่ายๆใครก็เก่งได้ขอเพียงแต่…..ไม่ท้อ …Bye.
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/16648

Advertisements

แสดงความคิดเห็นที่นี่

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: